Kurani i Madhërishëm 9

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92

Related Post