Learn The Quran

Kurani i Madhërishëm 9

Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92Kurani i Madhërishëm lexim i përkthimit të tij në gjuhën shqipe El-Anfal ajeti 41 Për të Et-Teube ajeti 92

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.